Gimnastična akademija na osnovni šoli III v Murski Soboti

| Sekcija ritmične gimnastike

Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota je, pred približno 300 obiskovalci  v športni dvorani Osnovne šole III v Murski Soboti, pripravilo Gimnastično Akademijo. V programu so nastopili najmlajši telovadci in telovadke, starosti od 3 do 6 let, ki obiskujejo gimnastični vrtec, deklice in dečki sekcije športne gimnastike ter deklice ritmične gimnastike. Skupno se je predstavilo čez 100 telovadk in telovadcev. V avli pred telovadnico pa je društvo za športno rekreacijo pripravilo zanimivo slikovno razstavo o razvoju društva vse od leta 1920 pa do danes.

Do sedaj se mladi člani društva še niso predstavili širši javnosti in so delovali več ali manj  v anonimnosti. Tudi ta prireditev je bila bolj internega značaja, pripravljena predvsem za starše nastopajočih in za zainteresirano javnost. Ritmična gimnastika pod vodenjem športne pedagoginje, Anice Djordjevič, ima v  društvu daljšo tradicijo in za sabo, vedno znova, zelo uspešno delo. Športna gimnastika, ki je bila pa paradna disciplina predhodnic sedanjega društva, Sokolskega in TVD Partizan, pa je ponovno zaživela, oz. začela z aktivnostmi pred sedmimi leti. Njena mentorja sta Danijel Štraus, ki prihaja trenirat mlade iz Šentilja trikrat tedensko in Milica Menart, predsednica društva.

Oba trenerja sta dala velik poudarek gimnastičnemu vrtcu in s svojim vztrajnim delom navdušila starše otrok, kar je bilo na akademiji tudi izrazito prikazano, kaj ti otroci zmorejo. Pri delu z otroki sta upoštevala strokovna dognanja, s katerih izhaja, da razvoj gibalnih spretnosti najbolj strmo narašča do 6. leta starosti, saj so otroci  v tem obdobju,  najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij. Predvsem, oba trenerja, dajeta velik poudarek na  razvoju temeljnih sposobnosti koordinacije, kar  dosegata z naravnimi  oblikami  gibanja,  kot so: različne oblike hoje, teki, skoki, poskoki, plezanja, lazenja, valjanja, visenja, kotaljenja, hoje po vseh štirih naprej - nazaj - v stran..., ki se izvajajo tudi ob uporabi različnih vadbenih rekvizitov, primernih za najmlajše. Vse to pa otroku omogoča lahkotno in usklajeno gibanje, saj je športna gimnastika osnovni šport, ki razvija te spretnosti, razvija osebnost otrok ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi, kakor tudi nudi življenje na višji ravni. Društvo za športno rekreacijo, oz. njene predhodnice je pri športnih aktivnostih vedno  spremljal moto: zdrav duh, v zdravem telesu. Tako so poleg vseh ostalih športnih sekcij, še najbolj, v te  predstavljene sekcije vključene komponente zdravega načina življenja, s čimer društvo zgledno uresničuje program Športne unije Slovenije v okviru projekta »Zdrava društva«.

Vadba poteka v zgradbi, ki je še vedno prepoznavna pod imenom soboški Partizan v Mladinski ulici in je pred nedavnim prešla z večinskim deležem 82% v last sedanjega društva za športno rekreacijo. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota si bo z dobrim in zglednim sodelovanjem, tako s ŠPORTNO UNIJO SLOVENIJE IN MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA  pri zagotavljanju in usposabljanju strokovnih kadrov še bolj prizadevalo, da bodo mladi še naprej prihajali k športni vadbi z veseljem in odhajali z vadbe med svoje starše zadovoljni.

Sorodne vsebine