Vabilo na 7. sejo IO

Seja bo v ponedeljek 3. marca 2014 ob 16.30 v sejni sobi DŠR Murska Sobota, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Potrditev zapisnika s 5. seje IO DŠR MS
  3. Potrditev zapisnika s 6. Seje IO DŠR MS
  4. Obravnava pravilnika o finančno materialnem poslovanju
  5. Obravnava pravilnika o nagradah in priznanjih
  6. Obravnava disciplinskega pravilnika
  7. Obravnava poziva o pristopu v Sokolsko zvezo Slovenije
  8. Obravnava dnevnega reda občnega zbora in priprava na občni zbor
  9. Razno

Več v prilogi.

Attachments