You are here

Vabilo na 7. sejo IO

Seja bo v ponedeljek 3. marca 2014 ob 16.30 v sejni sobi DŠR Murska Sobota, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota. Predlog dnevnega reda: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti Potrditev zapisnika s 5. seje IO DŠR MS Potrditev zapisnika s 6. Seje IO DŠR MS Obravnava pravilnika o finančno materialnem ...

Zadnji trening sekcije športne gimnastike

OBVESTILO Zadnji trening športne gimnastike v tem letu bo v petek, 20. 12. 2013. Zato naprošamo otroke vseh treh skupin, ki obiskujejo vadbo športne gimnastike, da pridejo na trening gimnastike ob 15.00 uri. Pridejo tudi tisti, ki prihajajo na trening samo ob torkih. Leto bomo zaključili s skupnim ...

Pages