MILICI MENART SREBRNI RED ZA ŠPORTNE ZASLUGE - DRUŠTVO PREJELO ZAHVALNO LISTINO OB 95. OBLETNICI DELOVANJA

Športna unija Slovenije (ŠUS), katerega članica je tudi Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota (DŠR Murska Sobota), je že v prvih decembrskih dneh, v četrtek 3. decembra v Ljubljani, pripravilo slovesnost in na novoletno druženje povabila ljudi, s katerimi soustvarja uspešne športne zgodbe. Ker je mesec december čas za slovesna druženja,  za analiziranje opravljenega dela, obdarovanja in nagrajevanja, je predsednica ŠUS, Leni Fafangel, v pozdravnem nagovoru ob uradni otvoritvi dogodka, izpostavila uspešno delo članic  in pomembno povezovanje vseh, ki skrbijo za kakovostno rast in razvoj športa za vse. Tako kot soboško društvo za športno rekreacijo, ima tudi ŠUS kot krovna organizacija društev, svoje korenine v Sokolski zvezi, oz. v sokolskih društvih, zato je tudi program, ki so ga izvedli člani društva Sokol Ljubljana Bežigrad, vseboval atraktivno gimnastično in plesno vsebino.
 
Na dogodku, ki se ga je udeležilo več kot sto ljudi, so podelili priznanja posameznikom, ki so se posebno in vidno izkazali ter prispevali k razvoju športa za vse v posameznih regijah ali na področju cele Slovenije. Priznanja sta podelila predsednik komisije za priznanja in član izvršnega odbora ŠUS, Jože Stvarnik in predsednica ŠUS Leni Fafangel. Med petimi dobitniki priznanj je dobila, v skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj, Srebrni red za športne zasluge, članica DŠR Murska Sobota, Milica Menart z naslednjo obrazložitvijo:  
Milica Menart je v DŠR Murska Sobota aktivna od leta 1994. Začela je delati kot organizator športne vadbe za vse starostne skupine. Športno gimnastiko je začela uvajati leta 2000. To je pomenilo novo rojstvo športne gimnastike v Murski Soboti, saj je v vmesnem obdobju ta bazična športna disciplina, oz. abeceda gibanja popolnoma zamrla. Po zaslugi Milice Menart je DŠR Murska Sobota postalo eno vodilnih društev na področju gimnastičnih disciplin v Sloveniji. Milica Menart je bila in je še danes mentorica številnim vaditeljem in trenerjem s področja športne rekreacije in tekmovalne gimnastike, ki danes delujejo v Sloveniji. Opravlja tudi odgovorne funkcije v društvu, en mandat je bila tudi predsednica društva, več mandatov opravlja tajniško funkcijo in bdi nad finančnim stanjem v društvu, aktivno sodeluje tudi v organih Gimnastične zveze Slovenije. S svojim delom in prizadevanjem je pustila neizbrisen pečat na področju športa za vse. Z razmahom gimnastike je vplivala in še vpliva na številne mlade, ki so pod njenim vodstvom postali ne samo odlični mladi športniki, temveč so prerasli v odgovorne mlade ljudi, ki so s svojim načinom življenja lahko vzor drugim. S tem svojim delom je dosegla zavidljive rezultate, ne samo na športnem rekreativnem in tekmovalnem področju, temveč je pustila neizbrisen pečat tudi v širši družbeni skupnosti.
 
 V nadaljevanju je predsednica ŠUS podelila svojim članicam tudi zahvalne listine za neprekinjeno delovanje na področju športne rekreacije, ki so v letošnjem letu obeležile okroglo obletnico delovanja, ki se podeljuje posameznim članicam na vsakih 5 let neprekinjenega delovanja pod krovno organizacijo ŠUS.  Med številnimi dobitniki zahvalnih listin, je prejelo Zahvalno listino ob visokem jubileju za 95 let delovanja, tudi Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota, ki jo je v odsotnosti predsednika društva, Darija Iliča, iz rok predsednice ŠUS, prevzel podpredsednik društva, Jože Stvarnik.
Društvo Sokol je bilo v Murski Soboti  ustanovljeno 18. marca leta 1920. Ne glede na razna preimenovanja društva, oz. reorganizacije, delovanje soboškega društva  temelji na bogatih tradicijah svojih predhodnic in ima še naprej pomembno vlogo pri razvoju športa pri nas, kar se odraža na množičnosti, sposobnih kadrih, ustreznih prostorskih pogojih, ob pritisku mladih, ki se želijo dokazati na različnih področjih športnega udejstvovanja.
 
Iskrene čestitke!  
 
P.s.: Več teksta s posnetki si lahko preberete in ogledate na spletni strani Športne unije Slovenije