12. seja izvršnega odbora DŠR Murska Sobota

Vabljnei na 12. sejo IO DŠR Murska Sobota, ki bo v sredo 4. novembra 2015, v sejni sobi na Mladinski ulici 3 v Murski Soboti.

Vabljeni člani IO DŠR Murska Sobota in vsi člani društva, ki se želite pridružiti pri delovanju društva ali sodelovati na kakršenkoli način.


Darijo Ilič

predsednik DŠR Murska Sobota

Attachments